۱۳۸۸ آذر ۳, سه‌شنبه

سفر آهسته (slow travel )

" سفر آهسته " جنبشی ملهم از عقاید و آثار نویسندگان اروپائی سده نوزدهم است که با آثار زیان بار
سرعت روزافزون پیشرفت فناوری مقابله می کردند . امروز روشنفکران و اندیشمندانی چون "تئوفیل –
گوتیه"این اندیشه را مطرح می کنند گه اگر قرار است غذا و شهرهای همگون و هماهنگ با طبیعت داشته باشیم, چرا سفرهای خود را چنین نکنیم ؟
اندیشمندان دیگری نیز , از دوران ها و سرزمین های گوناگون ( از جمله کشور های عرب) اندیشه های مشابهی را در مورد "سفر آهسته" و به ویژه , ارتباط آن را با جامعه انسانی , به عنوان بارزترین وجه مشخصه آن بر شمرده اند .
دوستاران " سفر آهسته " می گویند که ما غالبا لذت لازم را از سفر هایمان نمی بریم چون می خواهیم هرچه زودتر به مقصد برسیم .
"سفر آهسته" یک وضعیت ذهنی است که شخص را قادر می سازد که از مسیر سفرش به همان اندازه لذت ببرد , با مردمان ارتباط برقرار کند و به جای پیروی صرف از نقشه, به محل زندگی ساکنین هر منطقه همان نگاهی را داشته باشد که خود ساکنین آن دارند .
به این ترتیب ,"سفر آهسته " از ارزش های مشابهی با"اکوتوریسم" پیروی می کند و دوستداران آن معمولا به جستجوی راه های سفر آرام بر می آیند, حتی به قیمت پرهیز از هواپیما .

هیچ نظری موجود نیست: