۱۳۸۸ آبان ۲۴, یکشنبه

در باره فرگه

وقتی مطلب زیر را خواندم فکر کردم فرگه در واقع به جنبش آهستگی تعلق دارد.

در 1902 راسل نامه ای به فرگه نوشت و او را از تناقضی که در اصل پنجم کتاب قوانین حساب او کشف کرده بود آگاه کرد. جواب فرگه به این نامه لحنی آرام و بزرگ منشانه دارد از راسل تشکر می کند و شگفت زدگی خود را از این کشف نشان می دهد.
60 سال بعد هنگامی که از راسل اجازه انتشار نامه او را به فرگه می خواهند این نامه را می نویسد:

پرفسور ون هی جنورت عزیز
بسیار خرسند خواهم شد اگر نامه فرگه و نامه مرا منتشر کنید و از اینکه چنین پیشنهادی کرده اید سپاسگزارم. هنگامی که به کمال و ایثار می اندیشم می بینم, تاآنجا که می دانم هیچ چیز با تعهد فرگه به حقیقت قابل مقایسه نیست . حاصل یک عمر کار او نزدیک به اتمام بود , بسیاری از آثارش با بی اعتنایی روبه روشده بود, آن هم به سود کسانی که توانایی آن ها بی نهایت کمتر از او بود . جلد دوم کتابش در آستانه انتشار بود با این همه هنگامی که دریافت بنیادی ترین اصل او خلل دارد واکنش او رضایتی عقلانی بود که به وضوح هیچگونه ناامیدی شخصی در آن دیده نمی شد. این کاری فوق انسانی بود و اشارتی گویا به کاری که از مردانی ساخته است که به جای تلا ش های خام در کسب شهرت ,تعهد آنان به خلاقیت و معرفت است.

ارادتمند شما
برتراندراسل
22 نوامبر 1962

هیچ نظری موجود نیست: