۱۳۶۷ مرداد ۲۱, جمعه

فلسفه نگرش آهسته

بعضی اوقات می شود از آهستگی ارزش های منفی برداشت کرد . بی مهارتی , بی علاقگی , کسالت باری ابعادی هستند که در زمره تأثیرات مثبت حاصل از درنگ , حساب شدگی و نگرش سالم قرار نمی گیرند .
تصمیمات مهم هیچگاه تصادفی یا از روی بی اختیاری گرفته نمی شوند . ما همیشه تصمیمات مهم را آگاهانه می گیریم. دشوار است باور به اینکه و ظایف متعدد (چندوظیفه گی ) به نتایج خوب منجر شود. بلکه حاصل آن بیشتر پیش پا افتادگی و میان مایگی است . همچنانکه عدم فعالیت همیشه مترادف با پوچی نیست . یک نگرش اندیشمندانه ما را جزء لازم و مکمل پیرامونمان می سازد و می تواند مأمن افکار روشنی باشد که بی تردید در رفتارمان موثر گردد.
جنبش آهستگی می خواهد افرادی بسازد که وجود آنها صرفا مجموعه ای از طرح های خالی از احساس نباشد.
در مجموع جنبش آهستگی منبع دلخوشی و رضایت است . مفید برای فرار از یک زندگی یک شکل تحت تسلط عقربه دقیقه شمار ساعت مچی مان . مفید برای فرار از مقهور سرعتی شدن که ظرفیت لذت بردن از لحظه ای که چشم به راهش بودیم و با لاخره فرا می رسد را از ما نگیرد .

هیچ نظری موجود نیست: