۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

پیامی از شازده کوچولو

شازده کوچولو گفت : - سلام !
فروشنده گفت : - سلام .
این بابا فروشنده قرص های ضد تشنگی بود . خریدار هفته ای یک قرص می انداخت بالا و دیگر تشنه گی بی تشنگی .
شازده کوچولو پرسید :- این ها را می فروشی که چی ؟
فروشنده گفت : - باعث صرفه جوئی کلی وقت است . کارشناس های خبره نشسته اند دقیقا حساب کرده اند که با بالا انداختن هرکدام از این قرص ها هفته ای پنجاه و سه دقیقه وقت صرفه جوئی می شود .
- خب , آن وقت آن پنجاه و سه دقیقه را چه کار می کنند ؟
- هرچی دلشان بخواهد ...
شازده کوچولو تو دلش گفت : " من اگر پنجاه و سه دقیقه وقت زیادی داشته باشم خوش خوشک می روم به طرف چشمه ..."

۲ نظر:

ماشا گفت...

گشنیز جان به شازده کوچولو بگو قبل از زفتن از وجود چشمه مطمئن بشه.

ناشناس گفت...

به شازده سلام برسانید وبگوئید قبل از رفتن از وجود چشمه مطمئن بشه!